Free Download КЗпП України 1.2.105 APK

Free Download КЗпП України 1.2.105 APK

App Information of КЗпП України

App Name КЗпП України
Package Name ua.oleksandr.kotyuk.laborcodeua
Version 1.2.105
Rating ( 715 )
Size 2.0 MB
Requirement Android 2.3.2+
Updated 2019-08-01
Installs 50,000+

Description of КЗпП України

Редакція від 21.06.2019р.
Програма українською мовою.
В безкоштовній версії присутня реклама.
*************************************************

Кодекс законів про працю України( КЗпПУ, КЗпП України ) – визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної та творчої праці.
Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.
Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників.

Програма Кодекс законів про працю України містить повну версію Кодексу законів про працю України(редакція від 11.10.2018р), Закону України “Про оплату праці”(редакція від 01.01.2017р), Закону України “Про відпустки”(редакція від 01.01.2019р) зі всіма змінами та доповненнями.

Програма поєднує у собі простоту використання та зрозумілий інтерфейс.
Є надійним помічником для тих, кому потрібен Кодекс законів про працю України і Закон України “Про оплату праці”, що завжди під рукою.

Перевагами застосування є:
1. Пошук – ви можете здійснювати пошук за ключовими словами.
2. Закладки – ви можете додавати статті в список закладок, а також видаляти їх.
3. Різні налаштування – ви можете змінити шрифт і тему додатка.
Revision as of June 21, 2019
The program is in Ukrainian.
The free version contains advertising.
***************************************************

Labor Code of Ukraine (Labor Code of Ukraine, Labor Code of Ukraine) – defines the legal basis and guarantees for the citizens of Ukraine to exercise their right to productive and creative work.
The Labor Code of Ukraine regulates the labor relations of all workers, contributing to the growth of labor productivity, improving the quality of work, improving the efficiency of social production and raising the material and cultural standard of living of workers on this basis, strengthening labor discipline and the gradual transformation of labor for the benefit of society in the first life every able-bodied person.
Labor law establishes a high level of working conditions, comprehensive protection of workers’ labor rights.
 
The Labor Code of Ukraine Program contains the full version of the Labor Code of Ukraine (as of 11.10.2018), the Law of Ukraine “On remuneration” (as of 01.01.2017), and the Law of Ukraine “On Leave” (as of 01.01.2019) with all changes and additions.

The program combines ease of use and a user-friendly interface.
It is a reliable aid for those who need the Labor Code of Ukraine and the Law of Ukraine “On Remuneration”, which is always at hand.

Advantages of application are:
1. Search – You can search for keywords.
2. Bookmarks – You can add articles to your bookmarks list and delete them.
3. Different settings – you can change the font and theme of the application.
Версія 1.2.105
Оновлена редакція кодексу від 21.06.2019р.
Детальніше в розділі “ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *