Free Download HarcApp 1.12.5 APK

Free Download HarcApp 1.12.5 APK

App Information of HarcApp

App Name HarcApp
Package Name zhp.harc.app
Version 1.12.5
Rating ( 2808 )
Size 13.6 MB
Requirement Android 4.3+
Updated 2019-08-03
Installs 50,000+
Category Apps, Productivity
Developer

Description of HarcApp

HarcApp jest aplikacją stworzoną by wesprzeć harcerzy i instruktorów w ich codziennej pracy. To świetna podpora merytoryczna – odpowie na wszystkie pytania z kategorii Prawa i Przyrzeczenia, metody i metodyk, historii harcerstwa, stopni, sprawności, funkcji, struktury – ale i niebagatelne narzędzie organizacyjne w postaci szyfratorów, spisu znaków patrolowych, czy też przepisów z harcerskiej kuchni! W kwestii muzycznej HarcApp także nie pozwala już się więcej pogubić – gwarantuje to intuicyjny moduł poświęcony chwytom gitarowym, a także możliwość transpozycji chwytów, oraz bogaty, niezwykle funkcjonalny śpiewnik!
HarcApp is an application created to support scouts and instructors in their daily work. It is a great substantive support – it will answer all questions from the Law and Promise category, methods and methodologies, scouting history, degrees, fitness, functions, structure – but also a major organizational tool in the form of encryption, patrol census, or recipes from the scout kitchen! In terms of music, HarcApp also no longer allows you to get lost anymore – it guarantees an intuitive module dedicated to guitar grips, as well as the ability to transpose the tricks, and a rich, extremely functional songbook!
– Poprawiono ładowanie tła grafik w module “Strefa ducha” na starszych urządzeniach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *